fbpx
GRANOLLERS

FIRA EXPOSICIÓ
Economia Verda i Circular

26-29 de maig de 2022

Granollers posa en marxa el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica per accelerar la transició verda

6 de març de 2023 by EVC
img20230221110623_web-1200x900.jpg

Aquest pla és viu i evolucionarà al llarg dels mesos, per incorporar noves mesures

21 de febrer 2023

Davant el compromís de Granollers amb l’Agenda 2030 i amb un context marcat per l’emergència climàtica i l’augment de preus de l’energia, l’Ajuntament ha elaborat un Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica que té la finalitat d’accelerar la transició verda i establir accions encaminades a un nou model de gestió energètica per ser més eficients i sostenibles.

El Pla és un projecte transversal de ciutat, que s’articula al voltant de 4 eixos:
-Reducció dels consums energètics
-Promoció de la producció d’energia renovable i promoció del seu ús
-Millora de la gestió de l’energia
-Coordinació dels àmbits de la ciutadania: domèstic, industrial, comercial i municipal

Abans de l’inici de la presentació del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica, a la Biblioteca Roca Umbert

Un Pla transversal de ciutat i per a la ciutat

Granollers consumeix anualment 705,2 Gwh. El 73% d’aquest consum elèctric correspon al sector de la indústria i serveis (les zones industrials són les àrees amb majors consums), un 25% és domèstic i només un 2% és consum municipal.

Per aquest motiu, el Pla contempla 12 mesures amb 53 accions que estan dirigides a qualsevol dels agents implicats, i amb la seva implantació es preveu un estalvi energètic anual de 7.890.905,84 Kwh, una reducció anual de 3.215,56 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera, que equival a 19.293 arbres quant a absorció de CO2, i suposarà un estalvi econòmic anual de 809.995,21 €.

El desplegament del Pla ja s’ha iniciat, amb 9 de les accions realitzades, el que ha significat l’inici del camí cap a la reducció de l’impacte econòmic, energètic i ambiental, comportant ja un estalvi de més de 500 mil KWh/any, prop de 130 tones de C02 menys a l’atmosfera cada any i una reducció de costos de més de 120 mil euros.

Hi ha 22 accions en curs, fet que permetrà continuar avançant cap a una ciutat amb menys contaminació i amb més recursos verds; i 5 accions relacionades amb models més eficients per a l’enllumenat públic i per als equipaments municipals que estan dotades amb 1 milió d’euros per poder ser executades aquest 2023, amb un important estalvi energètic per a la ciutat.

10 accions estan projectades per a ser implantades en un futur immediat i 7 més estan pendents dels fons europeus Next Generation.

Aquest Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica és viu i evolucionarà al llarg dels mesos, per incorporar noves mesures impulsades per iniciativa del mateix Ajuntament o altres agents del territori, i també per alinear-se amb la normativa europea, espanyola i catalana vigent en cada moment.

Mapes de consums energètics, una eina puntera i estratègica

Una de les accions que s’han implantat són els mapes de consums energètics a Granollers, una eina que també s’ha presentat aquest dimarts, i que és clau per a traçar polítiques de gestió ambiental i sostenibilitat. Granollers n’ha posat en marxa una que és pionera al país, ja que proporciona dades reals anuals de consums elèctrics i de gas per illes de la ciutat i, a més, afegeix mapes de consums d’aigua de xarxa i diferencia la tipologia de consum per usuari -activitats econòmiques, llars, equipaments públics-. De les primeres ciutats que disposen d’aquest tipus de dades, integració de les quals ha estat possible gràcies a la informació externa de les companyies distribuïdores (ENEL, ENDESA, Nedgia SA, Estabanell Distribució i SOREA-Agbar) i a la informació municipal disponible.

Aquesta eina permet estudiar els consums en l’àmbit de ciutat, amb l’objectiu de disposar de dades que permetin identificar gestions energètiques eficients, definir futures actuacions d’estalvi, donar suport a la presa de decisions en diferents competències locals (habitatge, urbanisme, promoció econòmica, protecció civil, benestar social, transició energètica i adaptació al canvi climàtic o les competències digitals), així com fer el seguiment de l’evolució del municipi cap als objectius estratègics de desenvolupament sostenible (ODS).

La informació que proporciona la nova eina, en forma d’aplicatiu web, permet la visualització en mapes interactius, d’indicadors i de quadres de comandament dels consums d’energia i aigua de la ciutat, i les consultes es poden realitzar en diferents nivells d’agregació i escala de detall, des de tot el terme municipal fins al detall de parcel·la o edificis. Una informació que s’actualitza de forma periòdica i que té una part pública, la qual cosa permetrà sensibilitzar la ciutadania i teixit empresarial sobre la situació energètica de Granollers, i implicar-los en el bon ús de l’energia que permeti avançar cap a un consum més responsable i eficient.

Els mapes de consums es poden consultar en aquest enllaç. 

 

EVC